Je bestelling

“Creëer een groen witte Kerst!"


De groen witte Kerst van PEHA Sneek

PEHA Sneek gelooft dat kerst de wereld een beetje mooier maakt en ons bedrijf is wereldwijd toonaangevend in het creëren van het echte kerstgevoel. Dit schept naast plezier en trots dus ook verantwoordelijkheden die wij heel serieus nemen. Zo is duurzaam ondernemen een nadrukkelijk onderdeel van onze ambities en investeringen. Hierbij onderstrepen wij dat PEHA Sneek dus niet alleen gelooft, maar zich ook daadkrachtig inzet voor een betere wereld, ‘creating a green white Christmas!’.

Om concreetheid en uitvoer te geven aan deze doelen heeft PEHA Sneek de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen en behalen van meer duurzaamheid in bedrijf en product, waaronder het realiseren van een volledig composteerbare, biologisch geproduceerde en verpakte sneeuwlijn.

Duurzame doelen

De wereld is niet op een dag ineens duurzaam groen. Dat vergt verandering van bewustwording bij producenten en consumenten en daarnaast een transitie in denken en doen. PEHA Sneek is in actie en bereikt concrete doelen, maar heeft ook nog een lange weg te gaan. Daarbij hebben wij dagelijks wel onze aandacht voor de volgende zaken.

 

Productie van bio-based gecertificeerde producten

Technologie biedt steeds meer grondstoffen en productieprocessen die het milieu en klimaat veel minder belasten. Een goed voorbeeld is de door PEHA Sneek ontwikkelde productlijn van bio-based kunstsneeuw.

 

Reductie van verpakkingen

PEHA Sneek is zich sterk bewust van de ongewenste groei van de afvalberg die onze samenleving produceert. Reductie van verpakkingen is daarbij een erg effectieve manier om dit probleem te verminderen.

 

Inzet op afbreekbare, composteerbare verpakkingen

Steeds meer producten van PEHA Sneek worden verpakt in afbreekbare, composteerbare verpakkingen, zoals onze bio-based kunstsneeuw. Zo wordt niet alleen minder gebruik gemaakt van fossiele grondstoffen, maar wordt ook een toegevoegde waarde bereikt aan de einde van de levensduur van een verpakking.

Scheiding van afval en recycling van producten

Door afval te scheiden en gebruik te maken van afvalmaterialen voor nieuwe producten zet PEHA Sneek in op hergebruik en recycling.

 

Slimme, groene energie

De huidige en toekomstige huisvesting van PEHA Sneek wordt gefaseerd voorzien van betere beheersing van verbruik van energie. Daarbij spelen niet alleen zaken als isolatie en gebruik van LED-verlichting een rol, ook het zelf opwekken van bijvoorbeeld stroom.

Elektrische mobiliteit

PEHA Sneek is begonnen met het investeren in elektrisch aangedreven bedrijfsauto’s en wil het eigen wagenpark de komende jaren verder voorzien van groene mobiliteit.

 

Digitaal en thuiswerken

Om CO2 uitstoot te verminderen stelt PEHA Sneek medewerkers waar mogelijk in de gelegenheid om thuis te werken. Ook wordt in communicatietrajecten sterk ingezet op vermindering van het gebruik van papier door optimaal digitaal te werken.

 

Energieneutrale en duurzame huisvesting

Het is nog niet zover, maar PEHA Sneek legt de lat hoog door voor de toekomst op middel lange termijn te streven naar duurzame en zelfs energieneutrale huisvesting.

 

Inzet van mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt

Bij productie en het verpakken van producten van PEHA Sneek worden heel bewust ook mensen ingezet die door een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt minder mogelijkheden hebben op een baan of inkomen. PEHA Sneek gelooft echter in gelijke kansen en  goed werkgeverschap in een eerlijk verdienmodel . Mensen delen immers één wereld. Dat gaat op termijn alleen goed zolang dat op een faire manier gebeurt. Sleutelwoorden hierin zijn voor PEHA Sneek redelijkheid, respect, rechtvaardigheid, fair trade en true pricing.

Duurzame productclaims

Met de introductie van onder meer bio-based snow wordt door PEHA Sneek nadrukkelijk en steeds meer ingezet op een gezonde bodem, wateren, gewassen, dieren en mensen. Met biologisch geproduceerde en verpakte producten leveren wij  een bijdrage aan de kringloop en bescherming en verbetering van de mondiale leefomgeving.

Bio-based

Een heel concreet voorbeeld van de groen witte kerst van PEHA Sneek is de introductie van bio-based sneeuwproducten. Deze zijn gemaakt van PLA materiaal op basis van aardappelzetmeel. Dit betekent dat de sneeuw niet alleen bio-based is, maar ook composteerbaar/biologisch afbreekbaar. De producten worden geproduceerd door PEHA Sneek zelf in het eigen bedrijf.

Er zijn twee grote voordelen van bio-based producten in vergelijking met conventionele plastic versies: er wordt bespaard op fossiele grondstoffen door gebruik te maken van (jaarlijks) hernieuwbare biomassa én het materiaal heeft de unieke eigenschap om CO2 te neutraliseren. Composteerbaarheid is daarbij een extra eigenschap. Deze eigenschap geeft toegevoegde waarde aan de einde van de levensduur van het product. De zakken waar de sneeuw in verpakt wordt zijn overigens ook geheel biologisch afbreekbaar. De voordelen en waarde van deze verpakking is vergelijkbaar met de kenmerken zoals hierboven beschreven voor het product.

Plan hier uw afspraak

Of stel uw vraag hier


Actie

bedazzledbiosnow